fredag 29 maj 2020

veckobrev v.23

Måndag

Idrott - UTEIDROTT Ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag


Onsdag 


Torsdag Ta med mappen
               LÄXA
               Året- träna på stencilerna ni fått
               Eng- glosor ( väder)
              Ta med plastpåsar 1-2 st för tömning av materialFredag UTE- IDROTT

Veckan som gått
Vi hade en mycket trevlig utflykt till Rök i måndags. Där fick eleverna titta på vår berömda sten och arbeta i grupper med text och frågor.
Vi åt vår medhavda lunch på ängen tillsammans med rökbarnen. Vi avslutade med en 5-kamp.

 MATTE/ NO: Vi har fortsatt träningen av år-shjulet. Vi hoppas nu att eleverna ska kunna årets indelning, kvartal, årstider mm. Test på torsdag nästa vecka.
Vi har använt datorerna och tränat de fyra räknesätten på nomp.se och elevspel.se.

Vi kommer de sista veckorna fortsätta att repetera de fyra räknesätten och även repetera enheter ( längd, volym, vikt) och geometriska former.

SVENSKAN. Fokus har legat på att repetera grammatik, stavningsregler och språklära. Vi arbetar klart i våra svenska- böcker. Denna vecka var det tema: Att skriva en berättelse om rymden med hjälp av stödord.

 Test v.23
På torsdag vecka 23 har eleverna ett litet test på årshjulet. Träna på stencilerna ni fått hem.

I SO:n har vi pratat om olika samhällsfunktioner och varför de finns. Temat för veckan har varit polis och domstol.

Veckans grej  v.22 ”Människans bästa vän” var hunden.


Övrigt

Ni får  idag hem information om en till en datorer inför år 4.
Läs igenom  och pratat tillsammans om innehållet. Skriv under sista pappret och skicka tillbaka till skolan senast 4/6.

Skolavslutnings information

I år blir det en annorlunda skolavslutning. På grund av coronapandemin är det endast elever och personal som deltar. Föräldrar, släkt och vänner får vänta med firandet tills efter skoldagens slut.
Se kommunens hemsida i länk nedan.


 Om ert barn är hemma en längre tid så hör av er till oss för hämtning av skolmaterial. Skicka ett mejl så plockar vi fram material som ni kan hämta någon gång under skoldagen.
malin.liljeberg@odeshog.se
 TREVLIG HELG! Önskar Malin, Sofie, Niklas och Veronika


tisdag 19 maj 2020


Utflykt till Rök

Måndagen den 25 maj åker vi 3:or buss till Rök.
Den avgår kl.9.00 från Fridtjuvsberg och åker hemåt kl. 13.00. Därefter är skoldagen slut.
Vi kommer titta på Rökstenen och arbeta med uppgifter på plats, träffa våra blivande klasskamrater från skolan i Rök och ha gemensamma aktiviteter tillsammans.
Skolan står för lättare lunch denna dag i form av ”smörgåspaket”, yoggi, festis och frukt.
Utöver det får alla elever som önskar, ta med valfri matsäck/ fika. Även en flaska med vatten kan vara bra.  Ni avgör hemma tillsammans vad som packas ner.
Kläder efter väder, något att sitta på och bra skor kan vara klokt att tänka extra på denna dag utomhus.

Vi hoppas på en fin dag tillsammans!

Hälsningar
Malin, Sofie, Niklas, Veronika och Johnnyfredag 15 maj 2020

Vecka 21


Måndag

Idrott - UTEIDROTT! Ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag

Elevens val - ombyte för några elever (samma grupper som föregående vecka).

Ta med mappen. Inga läxor denna korta vecka.


Onsdag Studiedag


Torsdag LOV


Fredag LOV


Veckan som gått
 Arbetsron har varit betydligt bättre i grupperna den här veckan och det visar att de kan om de vill. Vi fortsätter prata om ansvaret var och en har i en grupp för att vi tillsammans ska ha det bra. Många kloka tankar.

 MATTEN: Vi har fortsatt träning av multiplikationstabellerna. Vi har även gjort ett nationellt prov i matte. De har verkligen fått visat att de nu fixar en test/provsituation av ett nationellt prov. Skönt att de fått prova på och sett att det egentligen är precis som vanliga matteuppgifter vi gör.

Vi ser att en del av eleverna behöver mer träning i att lära sig klockan. Vi tränar i skolan och ni får gärna ta en stund hemma när tid finns.  Repetition är bra!

SVENSKAN. Fokus har legat på att repetera grammatik, stavningsregler och språklära. Vokaler, konsonanter, lång/kort, dubbelteckning.
Målet är nu också att vi ska läsa en stund varje dag för att få in regelbunden lästräning av skönlitterära böcker i skolan de sista veckorna.

 Test v.22
Vi har inlett repetition av årshjulet då ett test visade att många av eleverna glömt detta.
 ( månader, årstider, veckor, dagar på ett år, kvartal o s v.)
Vi kommer innan sommaren ha ett test/prov på det. Det kommer efter lovet nästa vecka få hem ett arbetsblad som vi vill att de ska träna på. Kan de uppgifterna på arbetsbladet kan de innehållet i temat årshjulet som vi anser att de ska klara.

OBS! De gamla läseböckerna "Nyckeln till skatten" som ej lämnats tillbaka ska lämnas till skolan snarast.

I SO:n och NO:n fortsätter arbetet med forntid, medeltid och sommaren.

 Ledtråd till veckans grej v.21
”En mot alla, alla mot en”

Svaret på veckans ledtråd var Mount Everest

Övrigt

Måndagen den 25/5 kommer vi 3:or att åka buss ut till Rök för  en heldag. Där kommer vi träffa de blivande klasskompisarna från Rök, titta på Rökstenen och har aktiviteter tillsammans. Skolan står för lättare lunch men eleverna kommer att få ta med sig en valfri fika/ mellanmål  den här dagen. Mer information kommer nästa vecka på bloggen. Håll utkik!


Skolavslutnings information

I år blir det en annorlunda skolavslutning. På grund av coronapandemin är det endast elever och personal som deltar. Föräldrar, släkt och vänner får vänta med firandet tills efter skoldagens slut.
Se kommunens hemsida i länk nedan.


 Om ert barn är hemma en längre tid så hör av er till oss för hämtning av skolmaterial. Skicka ett mejl så plockar vi fram material som ni kan hämta någon gång under skoldagen.
malin.liljeberg@odeshog.se
 TREVLIG HELG! Önskar Malin, Sofie, Niklas och Veronika

fredag 8 maj 2020

v.20

Måndag


Idrott - UTEIDROTT STARTAR IDAG! Ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag


Elevens val - ombyte för några elever (samma grupper som föregående vecka).

OnsdagTorsdag

Ta med läxmappen.
Sv- läsläxa + frågor att svara på som ska lämnas in torsdag v. 20

- Engelska glosor, eleverna har fått hem ett papper att träna på och de kan även träna på datorn; glosor.eu        användarnamn: FridaFr

Fredag
Uteidrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Veckan som gått

Vi har även denna vecka fortsatt vårt arbete med samtal om respekt, ansvar och att vara en god kamrat. Uppdraget denna vecka har varit att gå fram till någon och säga hej! Inte lätt men de har lyckats bra!

Arbetsron har varit betydligt bättre i grupperna den här veckan och det visar att de kan om de vill.

 Vi har lärt oss tabell 9 och tränat på produkterna. Vi har även gjort ett nationellt prov i matten som handlat om problemlösning och lästal. Vi fortsätta plugga på tabellerna även nästa vecka.
Träna gärna hemma på tabellerna. Bra att nöta ordentligt både i skolan och hemma. Övning ger färdighet.
 https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
https://www.multiplikationstabellen.se/

I svenskan har vi fokuserat på att repetera språklära och skrivit berättelser. Oj vad de har utvecklat sitt skrivande!

NY LÄXA- from denna vecka kommer eleverna få hem en läs-läxa på lösblad med instuderingsfrågor till. Ni gör som ni vill med läsningen hemma. Läs tillsammans, läs för någon vuxen, läs själv. Den kommer delas ut fredagar som vanligt och ska lämnas in på torsdagar.

OBS! De gamla läseböckerna "Nyckeln till skatten" ska under nästa vecka lämnas tillbaka till skolan, senast torsdag.

I SO:n och NO:n fortsätter arbetet med forntid och sommaren. Vi kommer också börja nudda lite vid medeltiden.


Ledtråd till veckans grej v.20

"Hög, högre ..."

Svaret på veckans ledtråd var Harry Potter.

Övrigt

Skolavslutnings information

I år blir det en annorlunda skolavslutning. På grund av coronapandemin är det endast elever och personal som deltar. Föräldrar, släkt och vänner får vänta med firandet tills efter skoldagens slut.

Se kommunens hemsida i länk nedan.
 Om ert barn är hemma en längre tid så hör av er till oss för hämtning av skolmaterial. Skicka ett mejl så plockar vi fram material som ni kan hämta någon gång under skoldagen.
malin.liljeberg@odeshog.se
sofie.lingefors@odeshog.se
niklas.olsson@odeshog.se

 Information med anledning av coronaviruset, covid -19
Kommunen uppdaterar fortsättningsvis som vanligt på kommunens webbplats: www.odeshog.se där det även finns en sida med information för dig som är vårdnadshavare.
Håll dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen.
Följ oss gärna i sociala medier:

TREVLIG HELG!
önskar
 Malin, Sofie, Niklas och Veronikatorsdag 30 april 2020

Veckobrev v.19

Måndag


Idrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag


Elevens val - ombyte för några elever (samma grupper som föregående vecka).

Onsdag


Läxa 3B  So-Minns du bronsåldern?

Torsdag

Ta med läxmappen.

- Engelskaglosor, eleverna har fått hem ett papper att träna på och de kan även träna på datorn; glosor.eu        användarnamn: FridaFr

Fredag
Idrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Veckan som gått

Vi har jobbat hårt denna vecka med samtal om respekt, ansvar och att vara en god kamrat. Vi har haft många kloka tankar och utbyten av erfarenheter. 
Fortsätt prata även hemma då vi ser att det ger effekt och gör skillnad. Tack för samarbete!

Under veckan som gått har vi fortsatt att genomföra de nationella proven i matten. Denna vecka blev det problemlösning och skriftliga räknemetoder av de fyra räknesätten. Vi har även repeterat 2-hopp, 3-hopp och 4-hopp för att se sambanden med multiplikation.
Träna gärna hemma på tabellerna också. Bra att nöta ordentligt både i skolan och hemma. Övning ger färdighet.
 https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
https://www.multiplikationstabellen.se/

I svenskan har vi fokuserat på läsförståelse. Vi har tränat på att läsa bortom raderna, där svaren inte finns direkt i texterna vi läst. Det klarade de av mycket bra. Kul!

I engelskan har vi denna vecka lärt oss om nya ord om temat sjukhus och sjukdom. Vi har läst texter på engelska och översatt tillsammans
I SO:n och NO:n fortsätter arbetet med forntid och sommaren.


Ledtråd till veckans grej v.19

"Världsberömd elev"

Svaret på veckans ledtråd var humlor och bin.

Övrigt

 Om ert barn är hemma en längre tid så hör av er till oss för hämtning av skolmaterial. Skicka ett mejl så plockar vi fram material som ni kan hämta någon gång under skoldagen.
malin.liljeberg@odeshog.se
sofie.lingefors@odeshog.se
niklas.olsson@odeshog.se

 Information med anledning av coronaviruset, covid -19
Kommunen uppdaterar fortsättningsvis som vanligt på kommunens webbplats: www.odeshog.se där det även finns en sida med information för dig som är vårdnadshavare.
Håll dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen.
Följ oss gärna i sociala medier:

TREVLIG HELG och TREVLIG VALBORG!
önskar
 Malin, Sofie, Niklas och Veronikafredag 24 april 2020

Veckobrev v.18Måndag


Idrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag


Elevens val - ombyte för några elever 

OnsdagTorsdag

Ta med läxmappen.
- Läsläxa: kap 24
- Engelskaglosor, eleverna har fått hem ett papper att träna på och de kan även träna på datorn; glosor.eu        användarnamn: FridaFr

Fredag

Lediga

Veckan som gått

Hej!
Då har ännu en vecka gått mot sitt slut och vi har haft underbart vackert väder med sol hela veckan!
Den här veckan har personal i åk 3 varit sjuka. Det har löst sig med vikarier till stor del och vi har tillsammans gjort det bästa av situationen. Tyvärr har inte alla elever tagit sitt fulla ansvar fullt ut.

Därför önskar vi att ni därhemma pratar med era barn. Att hålla sig till skolans, klassens regler och ramar även när vikarier är på plats. Många av eleverna fixar det redan mycket bra, men det är inte tillräckligt från alla håll. En del har redan fått mail hem då vi ansett att det varit nödvändigt. Men oavsett det eller ej så önskar vi att vi tillsammans kan hjälpas åt och göra ett krafttag.

Ta gärna upp deras egna ansvar för sig själv och sina egna handlingar. God kamratskap, den gyllene regeln, en god attityd och framför allt respekten mot kamrater och vuxna. Vi önskar tillbaka en kort kommentar hemifrån, att ni pratat om situationen hemma. Förslagsvis via mail. Tack på förhand!
malin.liljeberg@odeshog.se, sofie.lingefors@odeshog.se ,niklas.olsson@odeshog.se

Självklart kommer vi fortsätta vårt arbete med värdegrund och dessa frågor även i skolan resterande delen av terminen. Målet är att vi ska få en bra period tillsammans och då måste vi alla hjälpas åt. Med hopp om att vi alla kan hjälpas åt och se bättring!

På matten har vi gjort två av delproven i de nationella proven. Det kommer vi fortsätta med även nästa vecka. Vi har även fortsatt vårt arbete med multiplikationstabellerna.
OBS! Vi gav under förra veckan ut fel tabeller (6+7)för att träna extra på hemma och ber om ursäkt för det. Vi justerar nästa vecka och jobbar vidare i skolan med träningen.
Målet är att kunna så många tabeller som möjligt till sommarlovet :)

På svenskan har vi arbetat med språklära och grammatik.
Nu har vi avslutat bronsåldern och uppstart av järnåldern startar nästa vecka. Serien med arkeologens dotter är nu avslutad.
 På no passet har vi startat upp med sommartema.

Ledtråd till veckans grej v.18
"Drottning och arbetare"

Svaret på veckans ledtråd var Gränna

Övrigt


- Information med anledning av coronaviruset, covid -19 till dig som är vårdnadshavare. Under veckan har ett mejl gått ut till alla vårdnadshavare med information.
Kommunen uppdaterar fortsättningsvis som vanligt på kommunens webbplats: www.odeshog.se där det även finns en sida med information för dig som är vårdnadshavare.
Håll dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen.
Följ oss gärna i sociala medier:

TREVLIG HELG! Önskar Malin, Sofie, Niklas och Veronika

fredag 17 april 2020

Veckobrev v. 17

Måndag


Idrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Tisdag


Elevens val - ombyte för några elever (nya grupper, de som ska ha ombyte har fått med en lapp hem).

OnsdagTorsdag

Ta med läxmappen.
- Läsläxa: kap 23
- Engelskaglosor, eleverna har fått hem ett papper att träna på och de kan även träna på datorn; glosor.eu        användarnamn: FridaFr
- Några elever har fått hem ett arbetsblad med multiplikation som de ska göra.

Fredag

Idrott - ta med ombyte, handduk och tvål.

Veckan som gått

Vår nya kollega och lärare Niklas har under veckan varit i båda klasserna för att lära känna eleverna. Vi hälsar än en gång Niklas välkommen till oss! 
From nästa vecka är det tisdagar och onsdagar samt varannan fredag som han kommer att vara i klasserna. Vi önskar Frida ett stort lycka till med barnledigheten som väntar framöver.

Denna vecka har vi på tekniken pratat om rep, snören och knutar. Vi har provat på att knyta de vanligaste knutarna, vilket inte var det lättast :)

På matten har vi fortsatt vårt arbete med att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. Vi har hoppat 2-hopp och 5-hopp för att automatisera dessa tabeller. Träna gärna hemma för att repetera.

Vi har i svenskan tränat läsförståelse och även skrivit en fakta text om granen med hjälp av ett antal ord från texten vi läste.

I so:n har vi fortsatt arbetet med järnålder och avslutat serien om arkeologens dotter.

På musiklektionen har vi bekantat oss med örat och örats delar för att förstå hur vi tar in ljud.

Ledtråd till veckans grej

"Amalias sötsak"

Svaret på veckans ledtråd var Glass.

Övrigt


- Information med anledning av coronaviruset, covid -19 till dig som är vårdnadshavare. Under veckan har ett mejl gått ut till alla vårdnadshavare med information.
Kommunen uppdaterar fortsättningsvis som vanligt på kommunens webbplats: www.odeshog.se där det även finns en sida med information för dig som är vårdnadshavare.
Håll dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen.
Följ oss gärna i sociala medier:


TREVLIG HELG!
önskar
Frida, Malin, Sofie, Niklas och Veronika